Política de
Privacidade.

Data de publicación: 19/11/2022


Esta política describe o tratamento dos seus datos persoais por parte de FUNDACIÓN MOP - THE MOP FOUNDATION a través da páxina web https://www.helmutnewton-coruna.com (a "Páxina").


As referencias nesta política á "Fundación", "nós" ou "nos" se refiren a FUNDACIÓN MOP - THE MOP FOUNDATION, con domicilio social en Cantón Grande nº 4, 15003 - A Coruña, e CIF G-10555431.


Para os efectos da lexislación aplicable en materia de protección de datos (incluído o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 (o "RGPD"), a Fundación é o responsable do tratamento dos seus datos persoais.


Principios básicos do tratamento dos seus datos
Vostede non ten ningunha obrigación de proporcionarnos os datos solicitados no noso sitio web. Con todo, se decide non proporcionar certos datos, é posible que non podamos prestar certos servizos ou entregar certos produtos;


Recollemos e procesamos os seus datos só para os fins descritos nesta política ou para fins específicos dos que lle informamos e/o para os que deu o seu consentimento;


Adoptamos o principio de minimización, é dicir, recoller e procesar só os datos necesarios para os fins previstos;


Que datos persoais tratamos?
1.- Datos persoais que vostede nos proporciona:
A Fundación tratará os seguintes datos cando vostede encha o formulario de contacto dispoñible no Sitio:
- Nome:
- Apelidos:
- Dirección de correo electrónico:

2.- Datos persoais que recollemos:
Con respecto a cada unha das veces que vostede entre no Sitio, a Fundación recollerá e tratará automaticamente os seguintes datos persoais:


o   Información técnica, incluíndo a dirección de protocolo da internet (dirección IP) utilizada para conectar o seu computador a Internet, os seus datos de acceso, tipo e versión de navegador, sistema operativo e plataforma;


o   ou Información sobre a súa visita ao Sitio, incluídos os localizadores completos de recursos (URL) uniformes, os servizos que viu ou buscou, os tempos de resposta das páxinas, os erros de descarga, a duración da visita, a información sobre a súa interacción no Sitio (por exemplo, os clics e/o o paso do rato) e os métodos utilizados para abandonar o Sitio; e


o   ou Información obtida a través das cookies utilizadas pola Fundación no Sitio. Atopará máis información sobre o uso de cookies na seguinte ligazón: POLÍTICA DE COOKIES.


Tamén podemos recompilar datos dos intercambios connosco, que poden incluír detalles das conversacións que tiveron lugar a través de intercambios de correo electrónico ou mensaxes nas nosas redes sociais.


Tamén podemos recompilar indirectamente as categorías de datos anteriores cando:


o   Vostede comparte contido en redes sociais, sitios web ou aplicacións relacionadas cos nosos produtos ou servizos ou ao responder as nosas publicacións e anuncios promocionais nas redes sociais;


o   Lemos ou recompilamos datos sobre vostede a través de información recollida por outros sitios web ou recollida en redes sociais ou perfís públicos.Con que fins utilizamos os seus datos persoais?
A Fundación recollerá e tratará os seus datos co fin de prestarlle un servizo que se axuste ás súas necesidades, con fins de comunicación ou para informarlle das nosas actividades. Podemos recoller, conservar, utilizar e divulgar os seus datos persoais para os seguintes fins


o   Para xestionar a súa inscrición;


o   Enviarlle todas as notificacións relacionadas coa súa inscrición: apertura da exposición, eventos, etc;


o   Procesar e responder as súas consultas e poñerse en contacto con vostede para responder as súas preguntas;


o   Para desenvolver e mellorar os nosos produtos, servizos, métodos de comunicación e a funcionalidade dos nosos sitios web e/o aplicacións;


o   Para xestionar os nosos servizos diarios en relación co seu rexistro, participación nos nosos concursos, sorteos, actividades promocionais, actividades ou privilexios;


o   Para autenticar a súa identidade se se pon en contacto connosco por teléfono, electronicamente ou doutra maneira;


o   ou Para garantir a calidade dos nosos servizos;


o   Para comprender e avaliar mellor os seus intereses e desenvolver as nosas actividades;


Tamén podemos necesitar os seus datos para cumprir coas obrigacións legais.
En función da finalidade do tratamento, a base xurídica é a seguinte:


·       seu consentimento.


·       Cumprimento dunha obrigación legal imposta a nós.


·      noso interese lexítimo.Con quen compartimos os seus datos persoais?

A Fundación compartirá os seus datos persoais


·       Coa entidade que presta servizos relacionados coa coa organización e celebración da exposición Helmut Newton Fact & Fiction á Fundación, coa finalidade de tramitar e controlar adecuadamente o correcto


·       Coas autoridades administrativas e/o xudiciais competentes cando así o esixa a lei.


·       Con provedores de servizos informáticos, que os tratarán coa finalidade de prestar servizos de soporte informático.


Independentemente do anterior, a Fundación non transferirá os seus datos a países fóra da Unión Europea.


Que dereitos teño en relación cos meus datos persoais?
Vostede ten dereitos en relación cos datos persoais que temos sobre vostede. Pode poñerse en contacto connosco para exercer


·   O dereito de acceso aos seus datos persoais;


·   dereito para rectificar os seus datos persoais (se son incorrectos, están incompletos ou non están actualizados);


·    dereito á portabilidad dos seus datos persoais (é dicir, o dereito para transferir os seus datos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina);


·    dereito á supresión dos seus datos persoais; ou


·    dereito á limitación do tratamento dos seus datos persoais.


Tamén ten dereito a opoñerse ao tratamento dos datos persoais cando este se base nos nosos intereses lexítimos e/o con fins de márketing directo. Ademais, cando a Fundación pediulle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, vostede ten dereito a retirar o devandito consentimento tal e como se detallou anteriormente.


Cando a Fundación necesite os seus datos persoais para cumprir coas súas obrigacións legais ou contractuais, a subministración dos devanditos datos persoais é obrigatorio. Se non se facilitan devanditos datos, a Fundación non poderá manter a súa relación contractual con vostede nin cumprir as súas obrigacións con el. En todos os demais casos, a subministración dos datos persoais solicitados é opcional.


A Fundación desexa responder satisfactoriamente a calquera pregunta que poida ter sobre a forma en que trata os seus datos persoais.


Ademais, no caso de que non cumpramos coas nosas obrigacións legais en materia de protección de datos, vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.


Para obter máis información sobre os nosos prazos de conservación e exercer os dereitos mencionados, sempre pode poñerse en contacto connosco a través da dirección de correo electrónico info@themopfoundation.org ou escribíndonos á dirección postal Cantón Grande nº 4, 15003 - A Coruña, á atención da Secretaría, e achegando unha fotocopia do seu Documento Nacional de Identidade.


Canto tempo conservamos os seus datos?
Conservamos os datos persoais durante o tempo que os necesitemos para lograr os fins mencionados. Pola mesma razón, eliminaremos ou anonimizaremos os datos persoais unha vez que xa non sexan necesarios para lograr #o devanditos #fin, a menos que sexa necesario conservalos (debidamente bloqueados) durante un período de tempo máis longo cando exista unha obrigación legal ou regulamentaria ou cando os datos persoais sexan necesarios para establecer, exercer e/o defender reclamacións legais reais ou potenciais, investigacións ou procedementos similares.


Que tipos de cookies existen e que uso facemos delas no Sitio?
O tratamento das cookies rexerase polo disposto na Política de Cookies da Fundación, accesible aquí: POLÍTICA DE COOKIES.


Actualizacións da nosa política de privacidade
Esta política de privacidade pode ser actualizada periodicamente para reflectir os cambios nas nosas prácticas de información persoal. Publicaremos un aviso destacado no Sitio para notificarlle calquera cambio significativo na nosa política e indicaremos na parte superior da mesma cando se actualizou por última vez.


Para ver as versións anteriores da política de privacidade, faga clic aquí.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para analizar as súas preferencias e hábitos de navegación.

Configuración de cookies